Logo Unii Europejskiej

EVENTS AND INQUIRIES

NEWS

Informacja o zrealizowaniu projektu pt "Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w firmie "MEBLE ELMAR - Jerczyńscy" Spółka Jawna celem podniesienia poziomu konkurencyjności na rynku meblarskim

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny


Zapytanie ofertowe nr 07 / 2016

19 grudnia 2016 r.

"Meble ELMAR - Jerczyńscy" Spółka jawna
W związku z planowaną realizacją projektu "Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w firmie Meble Elmar Jerczyńscy sp.j. celem podniesienia konkurencyjności na rynku meblarskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2, nasza firma planuje zakup oprogramowania systemu digitalizacji danych wraz z długopisem cyfrowym. Bardzo proszę o składanie ofert na wykonanie w/w urządzenia.

Termin składania ofert upływa 28 grudnia 2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 06 / 2016

19 grudnia 2016 r.

"Meble ELMAR - Jerczyńscy" Spółka jawna
W związku z planowaną realizacją projektu "Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w firmie Meble Elmar Jerczyńscy sp.j. celem podniesienia konkurencyjności na rynku meblarskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2, nasza firma planuje zakup sprężarki. Bardzo proszę o składanie ofert na wykonanie w/w urządzenia.

Termin składania ofert upływa 28 grudnia 2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 05 / 2016

13 grudnia 2016 r.

"Meble ELMAR - Jerczyńscy" Spółka jawna
W związku z planowaną realizacją projektu "Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w firmie Meble Elmar Jerczyńscy sp.j. celem podniesienia konkurencyjności na rynku meblarskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2, nasza firma planuje wykonanie fundamentu pod dwustronną formatyzerko-okleiniarkę. Bardzo proszę o składanie ofert na wykonanie w/w fundamentu.

Termin składania ofert upływa 28 grudnia 2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 04 / 2016

8 listopad 2016 r.

"Meble ELMAR - Jerczyńscy" Spółka jawna
W związku z planowaną realizacją projektu "Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w firmie Meble Elmar Jerczyńscy sp.j. celem podniesienia konkurencyjności na rynku meblarskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2, nasza firma planuje wykonanie instalacji elektrycznej do nowych urządzeń. Bardzo proszę o składanie ofert na wykonanie w/w instalacji elektrycznej.

Termin składania ofert upływa 15 listopada 2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 03 / 2016

31 października 2016 r.

"Meble ELMAR - Jerczyńscy" Spółka jawna
W związku z planowaną realizacją projektu "Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w firmie Meble Elmar Jerczyńscy sp.j. celem podniesienia konkurencyjności na rynku meblarskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2, nasza firma planuje zakup instalacji paneli fotowoltaicznych. Bardzo proszę o składanie ofert na wykonanie oraz montaż w/w instalacji paneli fotowoltaicznych.

Termin składania ofert upływa 8 listopada 2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 02 / 2016

11 października 2016 r.

"Meble ELMAR - Jerczyńscy" Spółka jawna
W związku z planowaną realizacją projektu "Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w firmie Meble Elmar Jerczyńscy sp.j. celem podniesienia konkurencyjności na rynku meblarskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2, nasza firma planuje rozbudowę wyciągu wentylacyjnego i filtra. Bardzo proszę o składanie ofert na przeprowadzenie rozbudowy w/w wyciągu oraz filtra.

Termin składania ofert upływa 18 października 2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 01 / 2016

14 czerwca 2016 r.

"Meble ELMAR - Jerczyńscy" Spółka jawna
W związku z planowaną realizacją projektu "Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w firmie Meble Elmar Jerczyńscy sp.j. celem podniesienia konkurencyjności na rynku meblarskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2, nasza firma planuje zakup dwustronnej formatyzerko-okleiniarki. Bardzo proszę o składanie ofert na w/w maszynę.

Termin składania ofert upływa 25 lipca 2016 r.

Informacja o zrealizowaniu projektu pt. "Rozwój firmy MEBLE - ELMAR poprzez zakup innowacyjnych maszyn do produkcji mebli"

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

"Meble ELMAR - Jerczyńscy" Spółka jawna
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Poszukujemy dostawców

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

"Meble ELMAR - Jerczyńscy" Spółka jawna

Poszukujemy dostawców:
  • centrum obróbczego
  • zespołu grzewczego przeznaczonego do spalania biomasy
  • instalacji odpylania maszyn
Termin przesyłania oferty: 14 dni od daty publikacji ogłoszenia

Ważność oferty: 30 września 2009 r.

Planowany zakup współfinansowany jest ze środków WRPO.

Oferty prosimy przesyłać na adres:
"Meble ELMAR - Jerczyńscy" Spółka Jawna
ul. Jankowy 1c; 63-604 Jankowy
Osoba do kontaktu:
Mariusz Jerczyński - elmar@home.pl
Logotypy fundusze europejskie
Image

Website design: WEBMAZ.PL | Kępno